بازدید ایدهبایگانی‌های تایید دو ذره‌ جدید و کشف ذره‌ سوم توسط LHC | بازدید ایده

برچسب: تایید دو ذره‌ جدید و کشف ذره‌ سوم توسط LHC

تایید دو ذره‌ جدید و کشف ذره‌ سوم توسط LHC

پژوهشگرها موفق به کشف دو ذره‌ی جدید بایرون شده‌اند. شواهدی برای ذره‌ی سوم هم به دست ‌آمده که کافی نیستند. برخورددهنده‌ی هاردونی بزرگ شواهد جدیدی را درمورد وجود ذرات فیزیکی جدید نشان می‌دهد. دانشمندان پروژه‌ی زیبایی برخورددهنده‌ی هاردونی…

  • خانه
  • تایید دو ذره‌ جدید و کشف ذره‌ سوم توسط LHC