بازدید ایدهبایگانی‌های تایم لپس خیره‌کننده از پالس حیات روی کره‌ زمین | بازدید ایده

برچسب: تایم لپس خیره‌کننده از پالس حیات روی کره‌ زمین

تایم لپس خیره‌کننده از پالس حیات روی کره‌ زمین

ناسا طی دو دهه‌ی گذشته، بیوسفر کره‌ی زمین را در فصل‌ها زیر نظر دارد. این دیتا برای پژوهشگران بسیار ارزشمند است؛ اما تصاویر تایم لپس آن، تصویرسازی‌ نفس‌گیر از شاخص‌ترین ویژگی کره‌ی زمین، یعنی حیات است.…

  • خانه
  • تایم لپس خیره‌کننده از پالس حیات روی کره‌ زمین