بازدید ایدهبایگانی‌های تاریخ معاصر | بازدید ایده

برچسب: تاریخ معاصر

شبهات جنگ|چرا «والفجر مقدماتی» به «قتلگاه فکه» تبدیل شد؟

شبهات جنگ|چرا «والفجر مقدماتی» به «قتلگاه فکه» تبدیل شد؟ هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع تمام‌قد رزمندگان ایرانی از کیان جمهوری اسلامی، همان‌طور که درس‌های فراوانی برای تاریخ معاصر این مرز و بوم داشته است،…