بازدید ایدهبایگانی‌های تاخیر دوباره | بازدید ایده

برچسب: تاخیر دوباره

تاخیر دوباره ناسا در پرتاب بزرگ‌ترین تلسکوپ فضایی جهان

تاخیر دوباره ناسا در پرتاب بزرگ‌ترین تلسکوپ فضایی جهان زمانی که تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) به فضا پرتاب شود، تبدیل به بزرگ‌ترین تلسکوپ فضایی جهان می‌شود. اما به نظر می‌رسد که زمان شروع ماموریت جیمز وب تا سال…