بازدید ایدهبایگانی‌های تاخیر در آغاز | بازدید ایده

برچسب: تاخیر در آغاز

تاخیر در آغاز ماموریت های اولیه مریخ نورد ناسا

تاخیر در آغاز ماموریت های اولیه مریخ نورد ناسا ناسا احتمالاً دو مأموریت اول کپسول فضایی اوریون را با تأخیر اجرا می‌کند. این کپسول فضایی قصد سفر به خارج از مدار زمین و درنهایت رسیدن به سیاره‌ی مریخ…