برچسب: تاثیر شرایط آموزش به کودکان در سایه کرونا

راهکارهای مناسب در شرایط جدید آموزش برای کودکان

راهکارهای مناسب در شرایط جدید آموزش برای کودکان

وضعیت شیوع ویروس کرونا در شرایط آغاز سال تحصیلی جدید، والدین، بخش‌های بهداشتی و مدارس را با چالش‌های منحصر به…
پزشکی و سلامت