بازدید ایدهبایگانی‌های تاثیر دایمی | بازدید ایده

برچسب: تاثیر دایمی

امواج گرانشی می‌توانند تاثیر دایمی روی فضازمان داشته باشند

امواج گرانشی می‌توانند تاثیر دایمی روی فضازمان داشته باشند در فوریه‌ی همین سال بود که فیزیک‌دانان در نهایت پس از سال‌ها موفق به کشف امواج گرانشی شدند. امواج گرانشی به ناهمواری‌های کوچک در فضا-زمان گفته…