بازدید ایدهبایگانی‌های تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی | بازدید ایده

برچسب: تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی

تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی

خشک شدن رودخانه‌های صحرای جنوب آفریقا و تجمع بیش از حد کود اسب‌های آبی در آبگیرها، موجب کاهش سطح اکسیژن آب و مرگ بسیاری از گونه‌های ماهی‌ می‌شود. یک اسب آبی متوسط دارای وزنی بیش…

  • خانه
  • تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی