بازدید ایدهبایگانی‌های تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌ها | بازدید ایده

برچسب: تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌ها

تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌های آمریکا بیش از ۱۰ سال است

یکی از اقتصاددانان ایران معتقد است با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی میزان تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌های آمریکا بیش از ۱۰ سال است. هادی حق‌شناس درخصوص هدف تحریم‌های جدید آمریکا اظهار کرد: شکی نیست که…

  • خانه
  • تاب‌آوری ایران مقابل تحریم‌ها