بازدید ایدهبایگانی‌های تائید شد | بازدید ایده

برچسب: تائید شد

سقوط شهاب سنگ در استان البرز تائید شد

سقوط شهاب سنگ در استان البرز تائید شد ابوالقاسم باقری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرزساعات ابتدایی بامداد جمعه گفت: با توجه به اینکه این شهاب سنگین در منطقه‌ای بیابانی سقوط کرده، احتمال اینکه خساراتی…