بازدید ایدهبایگانی‌های تئوری جدید | بازدید ایده

برچسب: تئوری جدید

تئوری جدید درباره‌ی ماده‌ی تاریک می‌تواند جرم پنهان کیهان را توجیه کند

تئوری جدید درباره‌ی ماده‌ی تاریک می‌تواند جرم پنهان کیهان را توجیه کند تصویر سه‌بعدی بالا توزیع ماده‌ی تاریک را در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد و این تصویر از اندازه‌گیری با روش همگرایی گرانشی با استفاده از تلسکوپ…

تئوری جدید ماده تاریک بر مبنای آشکارسازی پرتو ایکس از کهکشان‌ها

تئوری جدید ماده تاریک بر مبنای آشکارسازی پرتو ایکس از کهکشان‌ها معما‌ی ماده‌ی تاریک هر روز پیچیده‌تر می‌شود. برای دهه‌ها فیزیکدانان در سراسر جهان به دنبال فهم ماهیت ذراتی هستند که نوری از خود گسیل نمی‌کنند و…