بازدید ایدهبایگانی‌های تئاترشهر | بازدید ایده

برچسب: تئاترشهر

تعطیلی تماشاخانه‌های تهران در دوازدهم مهر ماه

تعطیلی تماشاخانه‌های تهران در دوازدهم مهر ماه تمامی نمایش‌های به صحنه رفته در تماشاخانه‌های مختلف تهران ، پنجشنبه دوازدهم مهرماه، به مناسبت سالروز شهادت امام زین العابدین(ع) اجرایی ندارند. در همین راستا تئاتر شهر اعلام…