بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بین دو کهکشان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بین دو کهکشان

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار فیزیک‌دانان به‌تازگی شواهدی از یک پل مغناطیسی غول‌پیکر که با یک پل گسترده بین کهکشانی در ارتباط است، به دست آورده‌اند. این پل بین‌ کهکشانی که دو کهکشان…