بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بیماری همه گیر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بیماری همه گیر

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است اگر زندگی در سیاره‌ای شکل بگیرد آیا همان مواد اولیه در سیاره‌ای دیگر نیز همان شکل از زندگی را…