بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بیش تر از تصور ماست | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بیش تر از تصور ماست

شباهت تیتان و زمین بیش تر از تصور ماست

شباهت تیتان و زمین بیش تر از تصور ماست پس از سال‌ها بررسی داده‌ها‌ی پروژه‌ی خارق‌العاده‌ی کاسینی، پژوهشگران دانشگاه کرنل توانستند نقشه‌ی کاملی از سطح بزرگ‌ترین قمر‌ها‌ی زحل به نام تیتان تهیه کنند. پژوهشگران از…