بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بیش از حد تصور | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بیش از حد تصور

یافته جدید زیست‌شناسان: دوام زندگی روی مریخ بیش از حد تصور است

یافته جدید زیست‌شناسان: دوام زندگی روی مریخ بیش از حد تصور است تا آنجا که می‌دانیم مریخ محیط دوستانه‌ای برای زندگی نیست. با این حال، دمای استوا در مریخ در یک نیمروز تابستانی می‌تواند به…