بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بیشتر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بیشتر

حجم یخ‌های اضافه شده به قطب جنوب بیشتر از یخ‌های ذوب شده است

حجم یخ‌های اضافه شده به قطب جنوب بیشتر از یخ‌های ذوب شده است ذوب مداوم یخ‌های قطب‌ها در چند دهه‌ی اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین پیامد‌های گرم‌شدن زمین مطرح است. باید توجه داشته باشیم…