بازدید ایدهبایگانی‌های بوستر راکت | بازدید ایده

برچسب: بوستر راکت

آزمایش قدرتمندترین بوستر راکت توسط ناسا

آزمایش قدرتمندترین بوستر راکت توسط ناسا ناسا امروز در ایالت یوتا جدیدترین سیستم SLS خود را مورد آزمایش قرار داد که موفقیت آمیز بود. آزمایش دوم اوایل سال ۲۰۱۶ انجام خواهد شد. تلاش‌های ناسا برای طراحی…