بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بوده است؟ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بوده است؟

آیا زمین آبی ما در گذشته ارغوانی رنگ بوده است؟

آیا زمین آبی ما در گذشته ارغوانی رنگ بوده است؟ احتمال می‌‌رود که گونه‌‌های اولیه‌‌ی زیستی روی زمین با استفاده از یک مولکول ارغوانی‌رنگ به‌ نام رتینال، قادر به تولید انرژی متابولیک از نور خورشید بوده باشند؛ مولکولی…