بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بهبود روش‌های سنجش کیفیت آب‌های تفریحی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بهبود روش‌های سنجش کیفیت آب‌های تفریحی

بهبود روش‌های سنجش کیفیت آب‌های تفریحی

آب‌های تفریحی می‌توانند پناهگاه انواع مختلفی از باکتری‌های بیماری‌زا باشند؛ پژوهشگران تکنیک جدیدی برای سنجش کیفیت آن ارائه کرده‌اند. غلظت انتروکوک‌ها، باکتری‌هایی که در مدفوع رشد می‌کنند، مدت‌هاست استاندارد دولتی تعیین کیفیت آب در آمریکا…

  • خانه
  • بهبود روش‌های سنجش کیفیت آب‌های تفریحی