بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بندر چابهار | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بندر چابهار

آمریکا آثار تحریم‌های ضدایرانی را بر پروژه بندر چابهار بررسی می‌کند

یک مقام آمریکایی گفته این کشور در حال بررسی آثار تحریم‌های این کشور علیه ایران بر پروژه بندر چابهار است. یک مقام آمریکایی گفته واشنگتن تأثیر تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران را بر بندر چابهار…