بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بمباران هسته‌ای | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بمباران هسته‌ای

ایلان ماسک بمباران هسته‌ای مریخ را سریعترین راه برای سکونت‌پذیر کردن آن می‌داند

ایلان ماسک بمباران هسته‌ای مریخ را سریعترین راه برای سکونت‌پذیر کردن آن می‌داند ایلان ماسک، مدیر عامل کمپانی Space X آن چه که در ذهن خود می‌گذرد را بدون هیچ ترسی به اشتراک گذاشته و…

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است ایلان ماسک امیدوار است زمانی بتواند مستعمره‌ای یک میلیون نفری را بر سطح مریخ برپا کند، در…