بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بقایای داروهای ضدافسردگی تاثیر مخربی بر محیط زیست دریایی می‌گذارد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بقایای داروهای ضدافسردگی تاثیر مخربی بر محیط زیست دریایی می‌گذارد

بقایای داروهای ضدافسردگی تاثیر مخربی بر محیط زیست دریایی می‌گذارد

داروهای ضدافسردگی برای میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، داروهایی حیاتی به شمار می‌روند. متاسفانه وقتی این داروها در بدن ما به وظیفه‌ی خود عمل کردند، تاثیرات بیوشیمیایی آن‌ها در آنجا به پایان نمی‌رسد. پژوهشگرانی از…

  • خانه
  • بقایای داروهای ضدافسردگی تاثیر مخربی بر محیط زیست دریایی می‌گذارد