بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بسیار فراتر از حد انتظار شده است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بسیار فراتر از حد انتظار شده است

میزان پادماده رسیده به زمین از اعماق فضا بسیار فراتر از حد انتظار شده است

میزان پادماده رسیده به زمین از اعماق فضا بسیار فراتر از حد انتظار شده است در بین پرتوهای کیهانی که با سرعت بالا از ژرفای فضا به ما می‌رسند، تعداد کمی از آن‌ها را ذره‌های پادماده‌ای به‌…

  • خانه
  • بسیار فراتر از حد انتظار شده است