بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بستر آب قدیمی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بستر آب قدیمی

مریخ‌نورد کنجکاوی یک بستر آب قدیمی را روی مریخ یافت

مریخ‌نورد کنجکاوی یک بستر آب قدیمی را روی مریخ یافت مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا که مدت زیادی از شروع ماموریتش در مریخنمی‌گذرد توانسته شواهدی از یک بستر رودخانه روی این سیاره پیدا کند که زمانی جریان پرآبی داشته است.…