بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بزرگ می‌شود | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بزرگ می‌شود

کهکشان راه شیری همچنان بزرگ می‌شود

کهکشان راه شیری همچنان بزرگ می‌شود کهکشان‌ها با گذشت زمان بزرگ‌تر می‌شوند. قدرت نیروی گرانش به اندازه‌ای است که باعث می‌شود کهکشان‌های کوچک‌تر، ستاره‌ها و ابرهای گازی به سمت کهکشان‌ها و ساختارهای بزرگ‌تر که در…