بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بر سر دوراهی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بر سر دوراهی

ماهواره‌ مصباح بر سر دوراهی؛ انتقال به موزه یا پرتاب به فضا

ماهواره‌ مصباح بر سر دوراهی؛ انتقال به موزه یا پرتاب به فضا چندی پیش اعلام شد که قرار است موزه‌ای به نام موزه‌ی فناوری ساخته شود و ماهواره‌ی مصباح که برای ساختش بیش از ده…