بازدید ایدهبایگانی‌های بر آوردهای قبلی دانشمندان | بازدید ایده

برچسب: بر آوردهای قبلی دانشمندان

ذخایر آب کره ماه بسیار بیشتر و چشمگیرتر از بر آوردهای قبلی دانشمندان است

ذخایر آب کره ماه بسیار بیشتر و چشمگیرتر از بر آوردهای قبلی دانشمندان است تجزیه و تحلیل جدیدی که روی داده‌های ماهواره‌ای انجام شده نشان می‌دهد که مقدار ذخایر آب درون کره‌ی ماه از آنچه…

  • خانه
  • بر آوردهای قبلی دانشمندان