بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بریتانیا قصد دارد پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا، سامانه‌ی ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی خود را تولید کند. | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بریتانیا قصد دارد پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا، سامانه‌ی ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی خود را تولید کند.

بریتانیا در فکر ساخت سامانه ناوبری ماهواره ای اختصاصی است

بریتانیا قصد دارد پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا، سامانه‌ی ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی خود را تولید کند. خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، احتمالا به‌معنی قطع ارتباط این کشور باپروژه‌ی گالیلئو خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند این…

  • خانه
  • بریتانیا قصد دارد پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا، سامانه‌ی ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی خود را تولید کند.