بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بریتانیا در فکر ساخت سامانه ناوبری ماهواره ای اختصاصی است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بریتانیا در فکر ساخت سامانه ناوبری ماهواره ای اختصاصی است

بریتانیا در فکر ساخت سامانه ناوبری ماهواره ای اختصاصی است

بریتانیا قصد دارد پس از خروج از اتحادیه‌ی اروپا، سامانه‌ی ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی خود را تولید کند. خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، احتمالا به‌معنی قطع ارتباط این کشور باپروژه‌ی گالیلئو خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند این…

  • خانه
  • بریتانیا در فکر ساخت سامانه ناوبری ماهواره ای اختصاصی است