بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برندگان مشترک جایزه‌ نوبل فیزیک ۲۰۱۸: سه مخترع فیزیک لیزری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برندگان مشترک جایزه‌ نوبل فیزیک ۲۰۱۸: سه مخترع فیزیک لیزری

برندگان مشترک جایزه‌ نوبل فیزیک ۲۰۱۸: سه مخترع فیزیک لیزری

سه مخترع فیزیک لیزری روشی برای ویرایش و برش اشیای کوچک با استفاده از فیزیک لیزری ابداع کردند و به‌صورت مشترک برنده‌ی نوبل فیزیک شدند. سه فیزیک‌دان با ابداع روشی برای ویرایش و برش اشیای…

  • خانه
  • برندگان مشترک جایزه‌ نوبل فیزیک ۲۰۱۸: سه مخترع فیزیک لیزری