بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برنامه ۵ ساله چینی ها برای تغییر سیستم گرمایشی خانه ها به سوخت های پاک | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برنامه ۵ ساله چینی ها برای تغییر سیستم گرمایشی خانه ها به سوخت های پاک

برنامه ۵ ساله چینی ها برای تغییر سیستم گرمایشی خانه ها به سوخت های پاک

کشور چین امسال، اقدامات زیادی در راستای برنامه‌های بلند مدت خود برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی انجام داد، از جمله این کشور، وسایل نقلیه جدیدی را آزمایش کرد، برخی کارخانه‌های…

  • خانه
  • برنامه ۵ ساله چینی ها برای تغییر سیستم گرمایشی خانه ها به سوخت های پاک