بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برنامه های خود | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برنامه های خود

محققان ژاپنی برنامه های خود برای توسعه آسانسور فضایی را آزمایش می کنند

محققان ژاپنی برنامه های خود برای توسعه آسانسور فضایی را آزمایش می کنند دانشمندان ژاپنی در پی آن هستند تا در ماه‌های آینده ایده‌ی آسانسور فضایی خود را مورد آزمایش قرار دهند. ژاپنی‌ها ماهواره‌ی کوچکی…