بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برنامه آلمان برای راه اندازی ۱۴ قطار سوخت هیدروژنی تا سال ۲۰۲۱ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برنامه آلمان برای راه اندازی ۱۴ قطار سوخت هیدروژنی تا سال ۲۰۲۱

برنامه آلمان برای راه اندازی ۱۴ قطار سوخت هیدروژنی تا سال ۲۰۲۱

همزمان با گذار صنایع از موتورهای دیزلی به انرژی‌های پاک، شرکت مهندسی آلمانی و فرانسوی آلستوم (Alstom) قراردی جدید را در همین راستا امضا کرده است. آنها تصمیم دارند تا برپایه‌ی قراردادشان، مجموعه‌ای از قطارهای…

  • خانه
  • برنامه آلمان برای راه اندازی ۱۴ قطار سوخت هیدروژنی تا سال ۲۰۲۱