بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برنامه‌های استراتژیک اکثر شرکت‌ها چندان هم استراتژیک نیستند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برنامه‌های استراتژیک اکثر شرکت‌ها چندان هم استراتژیک نیستند

برنامه‌های استراتژیک اکثر شرکت‌ها چندان هم استراتژیک نیستند

وقتی صحبت از تعیین استراتژی می‌شود، روند کار اغلب این گونه است: گروهی از مدیران رده‌بالا برای چند روز در یک محل جمع می‌شوند تا یک برنامه‌ی استراتژیک طراحی کنند. بعد از اتمام کار نیز…

  • خانه
  • برنامه‌های استراتژیک اکثر شرکت‌ها چندان هم استراتژیک نیستند