بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برنارد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برنارد

ستاره‌شناسان موفق به کشف یک ابرزمین حول ستاره‌ برنارد شدند

ستاره‌شناسان موفق به کشف یک ابرزمین حول ستاره‌ برنارد شدند ستاره‌شناسان اخیرا متوجه علائمی در اطراف ستاره‌ی برناردزز شدند. ستاره‌ی برناردز یک کوتوله‌ی سرخ است که عمر آن به قبل از تشکیل منظومه‌ی شمسی بازمی‌گردد. این ستاره با تقریبا…