بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برق | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برق

حاشیه های رزمایش ملی آمادگی برق اضطراری / ساختمان مجلس اجازه قطع برق نداد

مجموع گزارش های اولیه از میزان آمادگی مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور نشان می دهد که میزان آمادگی ۱۲ مرکز حیاتی کشور در زمان قطع ناگهانی برق، مطلوب ارزیابی شده، اما برخی مراکز حساس…