بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بررسی ۶ نوع ابر مهم و آب‌ و هوای مربوط به آنها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بررسی ۶ نوع ابر مهم و آب‌ و هوای مربوط به آنها

بررسی ۶ نوع ابر مهم و آب‌ و هوای مربوط به آنها

پیش‌بینی مدرن آب‌و‌هوا به شبیه‌سازی‌های پیچیده‌ی کامپیوتری وابسته است. این شبیه‌سازها از همه معادلات فیزیک که اتمسفر، حرکت هوا، گرمای خورشید و تشکیل ابرها و باران را توصیف می‌کنند، استفاده می‌کند. بهبودهای روزافزونی پیش‌بینی آب‌وهوا…

  • خانه
  • بررسی ۶ نوع ابر مهم و آب‌ و هوای مربوط به آنها