بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بررسی کردند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بررسی کردند

منجمان افق رویداد سیاهچاله راه شیری را از نزدیک بررسی کردند

منجمان افق رویداد سیاهچاله راه شیری را از نزدیک بررسی کردند تلسکوپ‌ها‌ی سراسر جهان نیروی خود را با یکدیگر متحد کردند تا بتوانند اولین تصویر از یک سیاهچاله را برای ما فراهم کنند. با اینکه…