بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بررسی سینستیا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بررسی سینستیا

بررسی سینستیا به عنوان شکلی هندسی از کره‌ زمین در مراحل آغاز پیداش آن

بررسی سینستیا به عنوان شکلی هندسی از کره‌ زمین در مراحل آغاز پیداش آن دانشمندان اعلام کردند نوعی‌ شی سیاره‌ای‌شکل ناشناخته دا‌‌ئما در اطراف جهان ما مشاهده می‌شود و حتی ممکن است علت به وجودآمدن…