بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بررسی خطای ذهنی نوری سه بعدی در دیدن یک شکل | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بررسی خطای ذهنی نوری سه بعدی در دیدن یک شکل

بررسی خطای ذهنی نوری سه بعدی در دیدن یک شکل

اشکال هندسی که با روش‌ها‌ی خاص ریاضی طراحی می شوند، به ما نشان می‌دهند که آنچه با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم، همه‌ی حقیقت نیست. اشیا به همان شکلی که به‌نظر می‌رسند نیستند. اگر از نظر…

  • خانه
  • بررسی خطای ذهنی نوری سه بعدی در دیدن یک شکل