بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برخوردهای | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برخوردهای

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای هر چند دقیقه یک بار در جهان برخورد‌ها‌ی شدید سیاهچاله‌ای اتفاق می‌افتند. متاسفانه تاثیرات اینگونه برخورد‌ها به‌حدی کوچک است که نمی‌تواند تکنولوژی آشکار‌سازی امروزی ما را با خبر کند. اما…