بازدید ایدهبایگانی‌های برای ۴ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد | بازدید ایده

برچسب: برای ۴ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد

برای ۴ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد

برای ۴ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی‌وفا از صدور کیفرخواست برای 4 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی اصفهان خبر داد…

  • خانه
  • برای ۴ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد