بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برای نخستین بار | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برای نخستین بار

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار

شناسایی پل مغناطیسی بین دو کهکشان برای نخستین بار فیزیک‌دانان به‌تازگی شواهدی از یک پل مغناطیسی غول‌پیکر که با یک پل گسترده بین کهکشانی در ارتباط است، به دست آورده‌اند. این پل بین‌ کهکشانی که دو کهکشان…