بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برای سومین بار | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برای سومین بار

اسپیس ایکس برای سومین بار راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناور فرود آورد

اسپیس ایکس برای سومین بار راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناور فرود آورد اسپیس ایکس موفق شد تا برای سومین بار متوالی راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناوری که در میان اقیانوس اطلس…