بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های برای بهره‌گیری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: برای بهره‌گیری

شناسایی پتانسیل‌های جدید برای بهره‌گیری از نور خورشید

شناسایی پتانسیل‌های جدید برای بهره‌گیری از نور خورشید محققان برای اولین بار به یک مکانیزم باریک‌سازی شکاف باند با محدودسازی کوانتومی دست یافته‌اند که در آن جذب پرتوهای فرابنفش از ذرات کوانتومی گرافنی و نانوذرات TiO2 را به راحتی می‌توان به…