بازدید ایدهبایگانی‌های برای اولین‌بار | بازدید ایده

برچسب: برای اولین‌بار

دانشمندان برای اولین‌بار به ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان نزدیک شده‌اند

دانشمندان برای اولین‌بار به ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان نزدیک شده‌اند در ابتدا لازم است به عصر تاریکی اشاره شود. البته منظور از عصر تاریکی، دوره‌ی پس از سقوط امپراطوری روم غربی نیست بلکه منظور عصر تاریکی کیهانی…