بازدید ایدهبایگانی‌های برآورده می‌کند؟ | بازدید ایده

برچسب: برآورده می‌کند؟

زمین نیاز چه مقدار جمعیت را برآورده می‌کند؟

زمین نیاز چه مقدار جمعیت را برآورده می‌کند؟ ازدیاد جمعیت واژه‌ای است که می‌تواند باعث بروز ترس و وحشت برای سیاست‌مداران شود و اغلب در بحث‌های پیرامون آینده‌ی زمین، از آن به اصطلاح "فیلی در…