بازدید ایدهبایگانی‌های بدترین شروع وحید امیری از نگاه رسانه ترکیه‌ای | بازدید ایده

برچسب: بدترین شروع وحید امیری از نگاه رسانه ترکیه‌ای

بدترین شروع وحید امیری از نگاه رسانه ترکیه‌ای

بدترین شروع وحید امیری از نگاه رسانه ترکیه‌ای به نقل از سایت روزنامه «دامگا»، وحید امیری که در تابستان اخیر به عنوان بازیکن آزاد از پرسپولیس به ترابزون‌اسپور پیوست، بدترین عملکردش در پنج هفته ابتدایی…

  • خانه
  • بدترین شروع وحید امیری از نگاه رسانه ترکیه‌ای