بازدید ایدهبایگانی‌های بدانید | بازدید ایده

برچسب: بدانید

هر آنچه باید در مورد پرتاب امروز راکت فالکون هوی بدانید

هر آنچه باید در مورد پرتاب امروز راکت فالکون هوی بدانید پرتاب راکت فالکون هوی (Falcon Heavy) مأموریتی است که بسیاری از سال ۲۰۱۱ منتظر آن هستند. ایلان ماسک، سال ۲۰۱۱ برای اولین بار برنامه ساخت این…

هر آنچه باید در مورد نسبیت خاص و عام اینشتین بدانید

هر آنچه باید در مورد نسبیت خاص و عام اینشتین بدانید زمانی که از جهان صحبت می‌کنیم، تمام اشیاء، انسان‌ها و حیواناتی که می‌شناسیم به ذهمان می‌رسند و تصویری که از جهان در ذهنمان می‌سازیم…